Privacyverklaring

Privacyverklaring van Uw Groene Vakwinkel M. De Ridder

Privacyverklaring

1. Inleiding
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die Uw Groene Vakwinkel M. De Ridder (hierna: "wij") verzamelt en verwerkt van haar klanten, websitebezoekers en alle andere personen die contact met ons opnemen of van wie wij gegevens verwerken.

2. Welke gegevens verwerken wij?

 • Basisgegevens zoals uw naam, adres en contactgegevens.
 • Gegevens over uw aankopen en/of diensten die u bij ons afneemt.
 • Informatie over uw bezoeken aan onze website, waaronder cookies.
 • Alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

3. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

 • Om onze diensten aan u te leveren en onze overeenkomst met u uit te voeren.
 • Voor het versturen van marketing en promotiemateriaal, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Om onze website en dienstverlening te verbeteren.
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Hoe beschermen wij uw gegevens?

 • Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

5. Delen met derden

 • Wij delen uw gegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten, op basis van uw toestemming, of indien dit wettelijk vereist is.

6. Uw rechten

 • U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering van uw persoonsgegevens, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Neem contact met ons op als u gebruik wilt maken van deze rechten.

7. Contactgegevens
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via 0182309387.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen.
Datum laatste update: 10-11-2023

Loop alvast een rondje binnen!

Ontdek onze winkel met een boeiende 360 graden rondleiding!
Wandel virtueel door ons assortiment en kom te weten waar alles ligt, nog voordat je de deur uitgaat.